Funkce a služby


ARCHIREPO je vhodný řídící nástroj pro vytváření a sdílení znalostí o systému řízení organizace a jejích klíčových aktivech (tzv. governance systém, či řídící rámec). Zahrnuje správu „business“ a „informačně/technologické“ architektury instituce či podniku:

Business vrstva architektury:

 • Strategické cíle a metriky
 • Projekty/programy/iniciativy
 • Rozpad a vazby procesů (např. včetně vazeb agend na legislativu),
 • Služby a produkty
 • Organizační struktura, pozice, role, odpovědnosti (např. garant procesu)

Aplikační vrstva:

 • Aplikace, jejich funkce a služby,
 • Vazby aplikačního SW na procesy a prvky infrastruktury
 • Odpovědnost za provoz, přiřazení uživatelů

Infrastruktura:

 • Systémový SW
 • Síťová infrastruktura
 • Servery, pracovní stanice, mobilní prostředky atd.
Přehlednost a spolupráce

Přehlednost a spolupráce

Hierarchický řez a stromečková struktura je v některých případech daleko přehlednější a vhodnější, než grafický pohled na rozsáhlejší architektonický model. Jednoduše v internetovém prohlížeči získáte přehled o detailním fungování organizace. Přehledně a jednoduše můžete rovněž odstranit duplicity, doplnit či upravit neaktuální objekty. A to vše s možností spolupráce (až 5 uživatelů najednou). Administrativní úpravy tak nemusí dělat architekt. Repository nabízí aktuální přehled procesní a organizační struktury spolu s kompletní IT infrastruktury včetně evidence návazných entit – příkladem využití v praxi může být evidence požadovaných změn či hlídání smluvních parametrů stávajících dodavatelů – manažer tak jednoduše a přehledně vidí dopad události do celé infrastruktury a garantovaný termín odstranění vady.

Import a export

Máte enterprise architekturu v jiném nástroji*? Visual Paradigm, Enterprise Architect a další? Převedeme data do standardu OpenGroup ArchiMate® Model Exchange File Format, který snadno naimportujete například do open-source nástroje Archi (archimatetool.com). Neustálé překreslování AS-IS stavu? Vhodnější cestou je evidence v repository v kombinaci s on-demand exporty do Archi nástrojů.

* Standardně podporované verze Visual Paradigm 13, Sparx Enterprise Architect 12.1 a další. Pro ostatní verze a nástroje je nutné ověření kompatibility.

Import a export
Jednoduchý online editor

Jednoduchý online editor

Řešíte problém jak umožnit širší skupině uživatelů rychle a pružně modifikovat vymezené oblasti architektonického návrhu *?. Ne vždy chcete v diagramech ukazovat celé prostředí a všechny objekty. K tomu slouží jednoduchý editor přímo ve webovém prostředí, ve kterém může provést změnu kdokoli odkudkoli bez nutnosti spouštět modelovací aplikaci. Odstranit rychle vazbu a změnit objekt tak není problém. A ještě ušetříte za školení dalších členů týmu na specifické nástroje – webový nástroj je intuitivní a na základní úpravy postačuje.

* lze nastavit uživatelskými právy, zda úprava bude propsána do databáze prvků, nebo bude sloužit pouze pro provedení změn do exportovaného obrázku.

Konzultační služby

Softwarem to nekončí. Naši specialisté Vám kvalifikovaně poradí a pomohou. Od volby správného procesu, jak podklady pro mapování co nejefektivněji posbírat, přes informace ke standardu Enterprise architektury TOGAF® a jazyka Archimate® včetně specifik metodiky MV ČR, až po technické konzultace při využívání Archi (tool) a ArchiRepo

Konzultační služby

ArchiRepo, Enterprise architecture repository

ARCHIREPO je vhodný řídící nástroj pro vytváření a sdílení znalostí o systému řízení organizace a jejích klíčových aktivech (tzv. governance systém, či řídící rámec). Zahrnuje správu „business“ a „informačně/technologické“ architektury instituce či podniku.

Podporuje importy a exporty mimo jiné i v ArchiMate Model Exchange File formátu. ARCHIREPO ve spojení s ArchiMate nástroji (např. open-source Archi) nabízí komplexní řešení enterprise architektury. Vznikl z iniciativy skupiny ArchiRepoGroup, integrací několika nástrojů užívaných architekty z komerční a akademické sféry.

ARCHIREPO