Přehled funkcí


Přehlednost a spolupráce

Přehledné “řezy” modelem řízení. Hierarchické rozpady pro snazší konsolidaci dat.

Jednoduchá správa návazných provozních evidencí a podpora klíčových IT procesů

Importy a exporty

Převody z různých nástrojů do otevřeného ArchiMate Model Exchange File Format.

On-demand importy a exporty pro modelování v Archimate nástrojích.

Online editor

Snadné textové i grafické úpravy ArchiMate modelů v online prostředí.

Intuitivně, bez náročných školení.

Konzultace

Profesionálové s praxí připraveni poradit s celým procesem mapování EA.

Zjištění potřeb a spolupráce při strukturování dat.

ArchiRepo, Enterprise architecture repository

ARCHIREPO je vhodný řídící nástroj pro vytváření a sdílení znalostí o systému řízení organizace a jejích klíčových aktivech (tzv. governance systém, či řídící rámec). Zahrnuje správu „business“ a „informačně/technologické“ architektury instituce či podniku.

Podporuje importy a exporty mimo jiné i v ArchiMate Model Exchange File formátu. ARCHIREPO ve spojení s ArchiMate nástroji (např. open-source Archi) nabízí komplexní řešení enterprise architektury. Vznikl z iniciativy skupiny ArchiRepoGroup, integrací několika nástrojů užívaných architekty z komerční a akademické sféry.

ARCHIREPO

O NÁS


Jsme iniciativa ArchiRepoGroup, přečtěte si o nás více informací, případně kontaktujte lokálního partnera. Nebo na sebe zanechte kontakt - dáme Vám vědět s nejnovějšími informacemi o ArchiRepo!